Câu hỏi : Tôi rất hay la cà quán xá để tìm kiếm những món ăn ngon, tôi yêu Sài Gòn vì nơi đây có nhiều món ăn mà tôi thích, nhưng bên cạnh những món ngon đảm bảo vệ sinh thì sẽ có những thực phẩm không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, thế Ban biên tập có thể hỗ trợ giúp tôi theo quy định mới nhất có hiệu lực vào đầu năm 2019 thì ai có thẩm quyền thu hồi thực phẩm không đảm bảo an toàn?
Nội dung: Tôi rất hay la cà quán xá để tìm kiếm những món ăn ngon, tôi yêu Sài Gòn vì nơi đây có nhiều món ăn mà tôi thích, nhưng bên cạnh những món ngon đảm bảo vệ sinh thì sẽ có những thực phẩm không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, thế Ban biên tập có thể hỗ trợ giúp tôi theo quy định mới nhất có hiệu lực vào đầu năm 2019 thì ai có thẩm quyền thu hồi thực phẩm không đảm bảo an toàn?
Người gửi : Huyền Trang (****@gmail.com)
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương, có hiệu lực từ 01/01/2019, có quy định về thẩm quyền thu hồi thực phẩm không đảm bảo an toàn như sau: 1. Thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn phải được thu hồi tự nguyện hoặc bắt buộc và được xử lý theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm. 2. Cơ quan có thẩm quyền thu hồi bắt buộc: a) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định; b) Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền buộc thu hồi theo quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
CÁC CÂU HỎI KHÁC