Câu hỏi : Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Bảo Huy, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!
Nội dung: Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Bảo Huy, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!
Người gửi : Bảo Huy (baohuy*****@gmail.com)
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Điều 94 Luật Thương mại 2005 thì hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại được quy định cụ thể như sau: - Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng. - Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác. - Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp. - Chính phủ quy định cụ thể hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại. Trên đây là nội dung tư vấn về hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thương mại 2005.
CÁC CÂU HỎI KHÁC