Câu hỏi : Quy định về khấu trừ thuế đối với hoạt động khuyến mại
Nội dung: Công ty chúng tôi kinh Doanh ngành sản xuất thực phẩm. Nhân dịp lễ, tết Trung Thu và tết Nguyên Đán Cty chúng tôi thường hay mua quà tặng cho khách hàng. Cho tôi hỏi, chi phí này Công ty tôi chúng tôi có được trừ khi tính thuế TNDN hay không? và có cần phải đăng ký trên Sở Công Thương hay không? Rất mong được sự phản hồi của quý Sở. Chân thành cảm ơn.
Người gửi : kieungan
Trả lời của: Nguồn Sở Công thương Đà Nẵng
Nội dung: 1. Việc tặng quà cho khách hàng của Quý Công ty nêu trên nhằm mục đích xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Công ty nên được xem là hoạt động khuyến mại và phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về khuyến mại. Trước khi thực hiện chương trình, Quý Công ty cần phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo/ đăng ký thực hiện khuyến mại theo quy định với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền. 2. Căn cứ theo quy định tại điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, khi doanh nghiệp thực hiện khuyến mại thì phần chi phí dùng để khuyến mại được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định Nguồn socongthuong.danang.gov.vn
CÁC CÂU HỎI KHÁC