Câu hỏi : Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, khi tham gia giao thông, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường được thực hiện như thế nào?
Nội dung: Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, khi tham gia giao thông, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường được thực hiện như thế nào?
Người gửi : Vũ Văn B
Trả lời của: BBT Sở Tư pháp Bắc Giang
Nội dung: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường được thực hiện như sau: 1. Khi mặt đường khô ráo thì khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau: Tốc độ lưu hành (km/h) Khoảng cách an toàn tối thiểu (m) >60 35 80 55 100 70 120 100 Khi điều khiển xe chạy với tốc độ từ 60 km/h trở xuống, trong khu vực đô thị, đông dân cư, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn. 2. Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách an toàn ghi trên biển báo hoặc quy định tại khoản 1 Điều này.
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn: Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia