Câu hỏi : Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông Tôi là : Trịnh Văn Hải, là chủ thuê bao hợp pháp của số 0786192222 từ tháng 2-2019. Tôi không có nhu cầu sử dụng mạng Mobifone nữa và đã thực hiện tất cả những cam kết với nhà mạng Mobifone, nhưng khi thực hiện chuyển mạng thì phía nhà mạng luôn gây khó dễ và không cho tôi chuyển mạng. Kính nhờ cơ quan chuyển mạng quốc gia làm rõ giúp tôi lý do không cho tôi chuyển mạng là gì? tại sao bên phía Mobifone có thể đơn phương ngăn cản khách hàng chuyển mạng. Tôi xin chân thành cám ơn!
Nội dung: Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông Tôi là : Trịnh Văn Hải, là chủ thuê bao hợp pháp của số 0786192222 từ tháng 2-2019. Tôi không có nhu cầu sử dụng mạng Mobifone nữa và đã thực hiện tất cả những cam kết với nhà mạng Mobifone, nhưng khi thực hiện chuyển mạng thì phía nhà mạng luôn gây khó dễ và không cho tôi chuyển mạng. Kính nhờ cơ quan chuyển mạng quốc gia làm rõ giúp tôi lý do không cho tôi chuyển mạng là gì? tại sao bên phía Mobifone có thể đơn phương ngăn cản khách hàng chuyển mạng. Tôi xin chân thành cám ơn!
Người gửi : Trịnh Văn Hải - Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội
Trả lời của: Nguồn mic.gov.vn
Nội dung: Sau khi tiếp nhận phản ánh, khiếu nại độc giả, Cục Viễn thông đã yêu cầu MobiFone xem xét và xử lý khiếu nại của độc giả, báo cáo kết quả xử lý về Cục Viễn thông. MobiFone cho biết, TB của bạn thuộc số đẹp CK. TB 0786192222 đã đăng ký thông tin mới nhưng sau đó bị hủy do không kích hoạt và tháng 1/2019 đã đăng ký lại thông tin với tên KH khác. Tháng 2/2019 thuê bao lại thực hiện chuyển chủ quyền không đúng quy định khi trước đó có tác động đổi sim nhiều lần. KH phối hợp cửa hàng MobiFone thực hiện đúng thủ tục chuyển chủ quyền để MobiFone hỗ trợ duyệt chuyển mạng.
CÁC CÂU HỎI KHÁC