Câu hỏi : Nghĩa vụ của khách hàng sử dụng dịch vụ theo hợp đồng cung ứng dịch vụ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thúy Hằng, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, nghĩa vụ của khách hàng sử dụng dịch vụ theo hợp đồng cung ứng dịch vụ được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!
Nội dung: Nghĩa vụ của khách hàng sử dụng dịch vụ theo hợp đồng cung ứng dịch vụ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thúy Hằng, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, nghĩa vụ của khách hàng sử dụng dịch vụ theo hợp đồng cung ứng dịch vụ được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!
Người gửi : Thúy Hằng (thuyhang*****@gmail.com)
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Điều 85 Luật Thương mại 2005 thì nghĩa vụ của khách hàng sử dụng dịch vụ theo hợp đồng cung ứng dịch vụ được quy định cụ thể như sau: Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ sau đây: - Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thoả thuận trong hợp đồng; - Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn; - Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp; - Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ để không gây cản trở đến công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào. Trên đây là nội dung tư vấn về nghĩa vụ của khách hàng sử dụng dịch vụ theo hợp đồng cung ứng dịch vụ. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thương mại 2005.
CÁC CÂU HỎI KHÁC