Câu hỏi : Tôi đang có nhu cầu đi học lái xe ô tô, đề nghị quý cơ quan cho biết theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, người học lái xe phải có những điều kiện gì?
Nội dung: Tôi đang có nhu cầu đi học lái xe ô tô, đề nghị quý cơ quan cho biết theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, người học lái xe phải có những điều kiện gì?
Người gửi : Nguyễn Thị H
Trả lời của: BBT Sở Tư pháp Bắc Giang
Nội dung: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, người học lái xe cần có điều kiện sau: 1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam. 2. Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định; đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định. 3. Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn như sau: a) Hạng B1 số tự động lên B1: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên; b) Hạng B1 lên B2: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên; c) Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên; d) Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên. 4. Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn: Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia