Câu hỏi : Nếu thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, cần làm gì?
Nội dung: Xin được hỏi, nếu thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, cần thực hiện những biện pháp gì?
Người gửi : Mai Huê
Trả lời của: Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Nội dung: Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam phối hợp Bộ Y tế xây dựng các infographic về bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19. Theo WHO, bệnh COVID-19 thường nặng hơn ở những người trên 60 tuổi hoặc những người có sẵn các vấn đề sức khỏe như các bệnh về tim, phổi, đái tháo đường hoặc các bệnh gây ảnh hưởng hệ miễn dịch. Đây là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nặng COVID-19. Nếu bạn thuộc nhóm có nguy cơ cao như đã đề cập ở trên, ngay bây giờ bạn cần tìm hiểu và thực hiện các hành động đúng đắn để bảo vệ chính mình. Nếu bạn không thuộc nhóm có nguy cơ cao, bạn vẫn hãy nhớ thực hành các khuyến cáo phòng bệnh của WHO. Nguy cơ thấp không có nghĩa là không có nguy cơ.
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Bùi Thị Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/