Câu hỏi : Tôi xin trình bày tình trạng của thuê bao 0984444242 như sau: Ngày 28/11/2019 Bên nhà mạng Mobifone đồng ý yêu cầu chuyển mạng với lịch dự kiến đến ngày 02/12/2019. Sau đó cắt mạng điện thoại. Tuy vậy bên nhà mạng Viettel (nơi chuyển đến) vẫn không ghép nối được. Trong những ngày tiếp theo tôi liên tục liên lạc qua lại với các nhân viên 02 bên nhà mạng để nhờ hổ trợ nhưng kết quả vẫn không được. - Bên Mobifone xác định đã cắt thành công vào ngày 28/12/2019 và chuyển lên Trung tâm chuyển mạng quốc gia - Bên Viettel cũng đã cung cấp phôi sim chỉ chờ bên Mobifone đồng ý là liên lạc được. - Tôi gọi lên Trung tâm chuyển mạng với số 18006099 vào lúc 16H01 ngày 02/12/2019 thì nhân viên trả lời đây là việc của phòng Kỹ thuật của 02 nhà mạng. Việc chuyển mạng thật sự không phức tạp và mất thời gian như vậy vì tôi đã chuyển mạng 1 lần mà không phải mất liên lạc 1 phút nào. Thật sự tôi đã rất kiên nhẫn trong 04 ngày qua để đợi đến ngày 02/12/2019 này. Nhưng các bên liên quan hoặc sự tắc trách của một vài người đã làm cho tôi là khách hàng bị mất quyền lợi. Nay tôi xin báo lên Cổng Thông Tin của Bộ Thông Tin và Truyền Thông xem xét và giải quyết. Kính mong sớm nhận được sự phản hồi của Bộ.
Nội dung: Tôi xin trình bày tình trạng của thuê bao 0984444242 như sau: Ngày 28/11/2019 Bên nhà mạng Mobifone đồng ý yêu cầu chuyển mạng với lịch dự kiến đến ngày 02/12/2019. Sau đó cắt mạng điện thoại. Tuy vậy bên nhà mạng Viettel (nơi chuyển đến) vẫn không ghép nối được. Trong những ngày tiếp theo tôi liên tục liên lạc qua lại với các nhân viên 02 bên nhà mạng để nhờ hổ trợ nhưng kết quả vẫn không được. - Bên Mobifone xác định đã cắt thành công vào ngày 28/12/2019 và chuyển lên Trung tâm chuyển mạng quốc gia - Bên Viettel cũng đã cung cấp phôi sim chỉ chờ bên Mobifone đồng ý là liên lạc được. - Tôi gọi lên Trung tâm chuyển mạng với số 18006099 vào lúc 16H01 ngày 02/12/2019 thì nhân viên trả lời đây là việc của phòng Kỹ thuật của 02 nhà mạng. Việc chuyển mạng thật sự không phức tạp và mất thời gian như vậy vì tôi đã chuyển mạng 1 lần mà không phải mất liên lạc 1 phút nào. Thật sự tôi đã rất kiên nhẫn trong 04 ngày qua để đợi đến ngày 02/12/2019 này. Nhưng các bên liên quan hoặc sự tắc trách của một vài người đã làm cho tôi là khách hàng bị mất quyền lợi. Nay tôi xin báo lên Cổng Thông Tin của Bộ Thông Tin và Truyền Thông xem xét và giải quyết. Kính mong sớm nhận được sự phản hồi của Bộ.
Người gửi : Lương Quang Vinh - Kiệt 17 Tiểu La, Phường An Xuân, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Trả lời của: Nguồn mic.gov.vn
Nội dung: Sau khi tiếp nhận phản ánh, khiếu nại độc giả, Cục Viễn thông đã yêu cầu MobiFone xem xét và xử lý khiếu nại của độc giả, báo cáo kết quả xử lý về Cục Viễn thông. MobiFone cho biết, thuê bao không có yêu cầu chuyển mạng đi từ MobiFone.
CÁC CÂU HỎI KHÁC