Câu hỏi : Hành nghề khám chữa bệnh ngoài giờ
Nội dung: Câu 1 : Trong thủ tục để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với Bác Sỹ cần xác nhận thời gian thực hành là 18 tháng. Xin hỏi quý sở là 18 tháng thực hành tại các cơ sở khám, chữa bệnh có giường bệnh hay là bất cứ phòng khám chuyên khoa nào đó có giấy phép hoạt động do sở y tế cấp ? Câu 2 : Trong hồ sơ chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ thuật có ghi: người chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ thuật cần có ít nhất 54 tháng tham gia khám, chữa bệnh. Xin hỏi tới quý sở là 54 tháng này được cấp bởi sở y tế hay cấp bởi giám đốc phòng khám tư nhân ? đi vào cụ thể trường hợp này với bản thân tôi "Tôi làm việc cho phòng khám A, B,C . Tổng tất cả thời gian tôi đã làm tại A, B, C là 54 tháng. Vậy để được cấp giấy xác nhận thời gian 54 tháng như trên tôi làm như sau : Tôi xin giấy xác nhận thời gian làm việc tại A, B, C sau đó trình qua sở y tế. SYT sẽ xem xét các giấy xác nhận đó rồi Cấp cho tôi giấy xác nhận thực hành 54 tháng " Xin hỏi Tôi làm như vậy có đúng thủ tục không ? Câu 3 : VỚi trường hợp của bản thân Tôi như sau : Tôi được cấp chứng chỉ khám, chữa bệnh ngày 29/06/2012. Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân có tên VIỆT MỸ xác nhận từ tháng 7/2009 cho đến 19/02/2014. Nhưng từ tháng 11/ 2013 Tôi có gửi hồ Sơ để tham gia khám chữa bệnh tại cơ sở khác có tên là HỒNG HÀ .Và Phòng khám Hồng Hà này được thành lập từ 1/1/2013. Sau khi Tôi xin giấy xác nhận không hành nghề y trên địa bàn tỉnh thì trên giấy có ghi nội dung "Bác Sĩ Nam đã đc SYT cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số ...cấp ngày 29/06/2012 và làm việc tại phòng khám Hồng Hà từ ngày 1/1/2013 cho đến 10/7/2014.SYT xác nhận từ ngày 11/7/2014 BS NAM không hành nghề khám bệnh,chữa bệnh trên địa bàn tỉnh ...và xin đăng kí hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh ..." Tôi có thắc mắc nhỏ như sau :Giấy xác nhận 54 tháng kia không khớp với giấy xác nhận không hành nghề y tại 2 cơ sở trên . DO trên giấy xác nhận không hành nghề y SYT xác nhận cho Tôi từ ngày thành lập PK HỒNG HÀ(1/11/2013) đến 10/7/2014. DO không khớp nhau về ngày tháng giữa PH VIỆT MỸ và Hồng Hà trong 2 giấy xác nhận như vậy Tôi có thể đứng chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật được không ? Rất mong Sở Y Tế phúc đáp giúp Tôi ? Tôi xin trân thành cám ơn !
Người gửi : Lê Văn Nam.
Trả lời của: Sở Y tế
Nội dung: Về một số nội dung của ông hỏi, căn cứ vào các văn bản quy định của Nhà nước hiện hành, chúng tôi xin được trả lời như sau: Câu 1: Trong thủ tục để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với Bác sỹ cần xác nhận thời gian thực hành là 18 tháng, Xin hỏi quý sở là 18 tháng thực hành tại các cơ sở khám, chữa bệnh có giường bệnh hay là bất cứ phòng khám chuyên khoa nào đó có giấy phép hoạt động do sở y tế cấp ? Trả lời: Về nội dung xác nhận thời gian thực hành đối với bác sỹ được Nhà nước Việt Nam quy định như sau: Tại điểm a, Điều 24, Luật khám khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 có quy định: 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh ( sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ. * Như vậy, các bác sỹ phải thực hành chuyên môn tại các bệnh viện, nếu thực hành tại các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa… không được công nhận đủ thời gian thực hành. Câu 2 : Về xác nhận thời gian hành nghề: Trả lời: Tại mục b, khoản 4, Điều 24 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày của Bộ Y tế đã quy định: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện sau: Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký; Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản; * Như vậy, thời gian hành nghề của bác sỹ được tính từ khi Hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở hoạt động hành nghề được cấp phép theo quy định. Khi xét cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở hành nghề sẽ xem xét, thẩm định đủ điều kiện của Chủ cơ sở đủ thời gian hay không ? thông qua chủ cơ sở xuất trình các hợp đồng lao động và quyết định phân công nhiệm vụ của người sử dụng lao động trước đó. Câu 3 : Về xác nhận không đăng kí hành nghề: Trả lời: Sở Y tế chỉ xác nhận thời gian hiện tại bác sỹ đó có đăng kí xin cấp phép hành nghề tại địa phương hay không ? Sở Y tế không xác nhận thời gian hành nghề của người xin xác nhận không đăng kí hành nghề tại địa phương. Nếu bạn đọc muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân – Sở Y tế Bắc Giang vào các ngày làm việc trong tuần để được hướng dẫn thêm. Phan Trọng Quyền – Trưởng phòng QLHNYDTN
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/