Câu hỏi : Câu hỏi về người có hai quốc tịch
Nội dung: Tôi là người Việt Nam đã sang Hoa Kỳ sinh sống, có quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng vẫn có và sử dụng hộ chiếu Việt Nam. Như vậy, tôi có được coi là có hai quốc tịch (quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ) không? Nếu muốn kết hôn với người Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam, để chứng minh mình song tịch thì ngoài hai hộ chiếu Việt Nam và Hoa Kỳ thì tôi có cần bổ sung thêm giấy tờ gì không? Tôi không còn giấy khai sinh, chứng minh hay hộ khẩu Việt Nam.
Người gửi : Hoàng Thu Phương
Trả lời của: Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn/
Nội dung: Về vấn đề bạn hỏi, xin được trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam thì một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam: (1). Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; (2). Giấy chứng minh nhân dân; (3). Hộ chiếu Việt Nam; (4). Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Nếu bạn có một trong các giấy tờ nêu trên còn giá trị sử dụng và trong trường hợp phía Hoa Kỳ không yêu cầu bạn phải thôi quốc tịch gốc khi được nhập quốc tịch Hoa Kỳ thì bạn sẽ vừa có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Hoa Kỳ. Theo pháp luật Việt Nam, khi bạn nhập cảnh vào Việt Nam bằng Hộ chiếu nước nào thì bạn sẽ được đối xử như công dân của nước đó; và sẽ sử dụng tư cách công dân nước đó khi bạn muốn kết hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Muốn đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam tại Việt Nam, bạn sẽ phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và phải cung cấp, nộp đầy đủ các giấy tờ chứng minh nhân thân, tình trạng hôn nhân (hộ chiếu, giấy tờ thể hiện địa điểm cư trú, tình trạng hôn nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại,...) theo quy định của pháp luật hộ tịch Việt Nam.
CÁC CÂU HỎI KHÁC