Câu hỏi : Việc rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Chí Định. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động phòng vệ thương mại. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, việc rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ thương mại được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!
Nội dung: Việc rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Chí Định. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động phòng vệ thương mại. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, việc rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ thương mại được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!
Người gửi : Chí Định (chidinh*****@gmail.com)
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Điều 68 Nghị định 10/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phòng vệ thương mại thì việc rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ thương mại được quy định cụ thể như sau: - Trong trường hợp thời gian áp dụng biện pháp tự vệ kể cả thời gian áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời kéo dài hơn 03 năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm tiến hành rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ. - Căn cứ kết luận rà soát giữa kỳ của Cơ quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành một trong các quyết định sau đây: + Duy trì việc áp dụng biện pháp tự vệ; + Giảm nhẹ mức độ áp dụng biện pháp tự vệ; + Chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ. Trên đây là nội dung tư vấn về việc rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ thương mại. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 10/2018/NĐ-CP.
CÁC CÂU HỎI KHÁC