Câu hỏi : Thẩm quyền công nhận bản án ly hôn ở nước ngoài
Nội dung: Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn tại Mỹ và vừa rồi đã ly hôn tại đây. Bản án ly hôn chỉ giải quyết mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi, nhưng về vấn đề tài sản tại Việt Nam chưa được giải quyết vì chúng tôi chỉ yêu cầu giải quyết về mặt hôn nhân. Chúng tôi còn có căn nhà tại Việt Nam cần giải quyết nên muốn thực hiện thủ tục công nhận bản án ly hôn ở Mỹ tại Việt Nam nhưng không biết Tòa án cấp nào có thẩm quyền giải quyết. Mong hỗ trợ.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: Điều 29. Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án ... 9. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. ... => Như vậy, yêu cầu công nhận bản án ly hôn ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Tòa án, cụ thể: Căn cứ Điều 37 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh như sau: 1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây: ... b) Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 27, 29, 31 và 33 của Bộ luật này, trừ những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này; ... Trong đó, Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện: ... 2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây: ... b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này; ... => Yêu cầu công nhận bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Trên đây là nội dung hỗ trợ. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC