Câu hỏi : Bị hại dưới 18 tuổi trong vụ án xâm hại tình dục có buộc phải đứng khi tham gia tố tụng?
Nội dung: Em đang làm nghiên cứu về các vụ án xâm hại tình dục ở trẻ em, em nghe nói thủ tục tố tụng trong những vụ án này khác so với những vụ án thông thường. Cho em hỏi: Trường hợp bị hại là người dưới 18 tuổi trong vụ án xâm hại tình dục thì có bắt buộc phải đứng khi tham gia tố tụng không? Nhờ cung cấp giúp em căn cứ pháp lý để em tìm hiểu thêm các thủ tục, hình thức còn lại. Xin cảm ơn!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP quy định khi xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi, Tòa án không được: - Yêu cầu bị hại là người dưới 18 tuổi tường thuật lại chi tiết quá trình phạm tội; - Sử dụng câu hỏi có tính chất công kích, đe dọa, gây xấu hổ, xúc phạm bị hại; - Đối chất giữa bị hại với người phạm tội tại phiên tòa; - Xác định bộ phận bị xâm hại bằng cách để bị hại là người dưới 18 tuổi chỉ trực tiếp vào bộ phận cơ thể của mình hoặc của người khác; - Để bị cáo hỏi trực tiếp bị hại là người dưới 18 tuổi; - Buộc bị hại là người dưới 18 tuổi phải đứng khi tham gia tố tụng tại phiên tòa; - Công khai bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến vụ án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. => Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi xét xử vụ án xâm hại tình dục trẻ em thì tòa án không được buộc bị hại dưới 18 tuổi phải đứng khi tham gia tố tụng. Bạn có thể tham khảo cụ thể tại văn bản trên để nắm thêm các thông tin khác về thủ tục tố tụng đối với những vụ án xâm hại tình dục ở trẻ em. Trên đây là nội dung hỗ trợ. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC