Câu hỏi : Bị cáo trong vụ án xâm hại tình dục được quyền hỏi bị hại dưới 18 tuổi không?
Nội dung: Tôi là bị cáo trong một vụ án xâm hại tình dục ở trẻ, vừa rồi xử sơ thẩm tôi có một số tình tiết tôi muốn hỏi bị hại để chứng minh mình trong sạch nhưng chủ tọa phiên tòa không cho tôi hỏi bị hại. Cho hỏi tòa án làm như vậy có đúng không? Hiện tại tôi đã kháng cáo, sắp tới sẽ xử phúc thẩm. Nhờ hỗ trợ sớm.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP quy định khi xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi, Tòa án không được: - Yêu cầu bị hại là người dưới 18 tuổi tường thuật lại chi tiết quá trình phạm tội; - Sử dụng câu hỏi có tính chất công kích, đe dọa, gây xấu hổ, xúc phạm bị hại; - Đối chất giữa bị hại với người phạm tội tại phiên tòa; - Xác định bộ phận bị xâm hại bằng cách để bị hại là người dưới 18 tuổi chỉ trực tiếp vào bộ phận cơ thể của mình hoặc của người khác; - Để bị cáo hỏi trực tiếp bị hại là người dưới 18 tuổi; - Buộc bị hại là người dưới 18 tuổi phải đứng khi tham gia tố tụng tại phiên tòa; - Công khai bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến vụ án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. => Như vậy, căn cứ quy định trên thì bạn là bị cáo sẽ không được trực tiếp hỏi bị hại dưới 18 tuổi trong vụ án xâm hại tình dục trẻ em. Do đó, bạn có vấn đề làm rõ muốn hỏi bị hại thì phải thông qua Hội đồng xét xử, Luật sư hoặc những người khác được quyền. Trên đây là nội dung hỗ trợ. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC