Câu hỏi : Cơ cấu tổ chức nhân sự trong các cơ sở cách ly tập trung
Nội dung: Hiện nay số lượng người cách ly tập rất nhiều để đảm bảo không lây lan trong cộng đồng, theo đó mỗi cơ sở cách ly cũng cần có một đội ngũ nhân sự cần thiết để đảm bảo kiểm soát. Vậy cho tôi hỏi trong các cơ sơ cách ly cần có những nhân lực nào? Số lượng bao nhiêu thì mới đảm bảo? Nhờ hỗ trợ!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Tiết 5.2 Mục 5 Công văn 1769/BYT-KH-TC năm 2020 quy định: - Cơ cấu thành phần nhóm người phục vụ để bảo đảm hậu cần tối thiểu đối với các cơ sở cách ly tập trung, bao gồm: i. Cán bộ quản lý phụ trách chung cơ sở cách ly, có cán bộ truyền thông, kế toán, công nghệ thông tin, ii. Cán bộ y tế thực hiện các biện pháp quản lý, chăm sóc y tế theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 và Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế iii. Người phục vụ ăn, uống là những người cung cấp các bữa ăn, nước uống cho người cách ly và thu dọn dụng cụ sau mỗi bữa ăn. Nhân viên này không bao gồm nhân viên chế biến thực phẩm, nấu ăn. iv. Người phụ trách vệ sinh thực hiện công việc thu gom rác thải, xử lý rác, khu vệ sinh, khử trùng dụng cụ, nơi công cộng, phun khử trùng, giặt là,... v. Nhân viên hành chính, phụ trách về phục vụ nhu cầu điện, nước và vận chuyển, lái xe,... vi. Nhân viên bảo vệ tùy thuộc vào cơ sở cách ly tình trạng tường, rào bảo vệ xung quanh, bảo đảm trực 24/24 giờ, chia thành 03 ca thay phiên nhau (8 giờ/ca). - Nhóm nhân lực phục vụ: nhân lực được tổ chức theo nhóm; số lượng người phục vụ được tính theo hệ số của từng khu cách ly tập trung; Hệ số áp dụng cho cơ sở cách ly tập trung theo giường cách ly và số người phục vụ cách ly như sau : STT Chỉ tiêu giường cách ly Hệ số Số người phục vụ cách ly 1. 1-100 1,0 20 2. 101-500 0,8 20-80 3. 501-1.000 0,6 80-120 4. 1.001-2.000 0,5 120-200 5. 2.001-3.000 0,4 200-240 - Số lượng và cơ cấu người phục vụ cách ly, đặc biệt là số lượng cán bộ y tế phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của nhóm người cách ly. Nếu người bị cách ly có các bệnh, tật cấp tính, mãn tính kèm theo hoặc rối loạn tâm thần cần bổ sung cán bộ y tế chuyên khoa tương ứng tham gia nhóm nhân lực phục vụ cách ly. => Như vậy, các cơ sở cách ly tập trung cần có những nhân lực và bố trí một cách phù hợp theo quy định trên để đảm bảo thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Trên đây là nội dung hỗ trợ! Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Mai Huê
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Bùi Thị Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/