Câu hỏi : Các chi phí cần thiết trong dự toán của các cơ sở cách ly tập trung
Nội dung: Các cơ sở cách ly tập trung cần có các chế độ cho người cách ly, nhân lực, và các vật tư, thiết bị y tế cần thiết để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19. Vậy khi lập dự toán thì các cơ sở cách ly tập trung được đưa những chi phí nào vào dự toán? Nhờ hỗ trợ!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Tiết 5.4 Mục 5 Công văn 1769/BYT-KH-TC năm 2020 quy định: Căn cứ vào chế độ phòng chống dịch theo quy định của Chính phủ, các cơ sở cách ly cần lập dự toán các chi phí để chi trả cho các hoạt động như sau: - Chi phí cho con người (cách ly, phục vụ cách ly). - Chi công tác khám, điều trị: + Chi thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tiêu hao: theo số lượng thực và định mức áp dụng theo chỉ tiêu giường cách ly. + Chi phí vật tư, dụng cụ y tế, thuốc để điều trị cho người cách ly mắc các bệnh cấp tính, mạn tính, đẻ, rối loạn tâm thần, các bệnh khác. - Chi phí phục vụ sinh hoạt của khu cách ly + Chi phí ăn, uống cho người cách ly và người phục vụ cách ly. + Chi phí tiêu hao bao gồm điện, nước, vệ sinh, giặt là, xăng dầu, hóa chất khử khuẩn theo số lượng thực tế + Chi phí xử lý vệ sinh, xử lý chất thải, khử khuẩn theo số lượng thực tế. - Chi phí khác như chi phí vận chuyển người cách ly đi và đến theo số lượng thực tế.... Trên đây là những nội dung chi cần thiết mà các cơ sở cách ly tập trung cần đưa vào dự toán để chi trả cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Mai Huê
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Bùi Thị Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/