Câu hỏi : Định mức tiêu thụ của mỗi người trong các cơ sở cách ly tập trung là bao nhiêu?
Nội dung: Tôi có chị đang bị cách ly tập trung tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, tôi có thắc mắc là mỗi ngày chị tôi được sử dụng những nhu phẩm thiết yếu nào và định mức như thế nào? Nhờ hỗ trợ!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Tiết 5.3 Mục 5 Công văn 1769/BYT-KH-TC năm 2020 quy định định mức tiêu thụ của mỗi người trong các cơ sở cách ly tập trung như sau: - Điện: được sử dụng tối thiểu là 1kW/1 người/1 ngày theo quy định mức tiêu thụ điện trung bình căn cứ theo Thông tư 16/2014/TT-BCT của Bộ Công thương. - Nước sinh hoạt: được sử dụng cho tắm, gội, vệ sinh,...hàng ngày, trung bình là 300 lít/1 người/1 ngày đối với khu vực dân cư thành thị căn cứ theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN 33:2006) cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng. - Nước uống: theo tiêu chuẩn được sử dụng trung bình là 2 lít/1 người/1 ngày. - Xử lý chất thải rắn: 3 kg/1 người/1 ngày. - Xử lý chất thải lỏng: 1m3/1 người/1 ngày. - Dung dịch xúc miệng, họng nước muối sinh lý 9%o: 500ml/người - Dung dịch sát trùng tay: 1 lọ 300ml/người/đợt cách ly 14 ngày - Phun khử trùng: 1 lít hóa chất/người/đợt cách ly 14 ngày. Sử dụng các loại dung dịch khử trùng theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế. - Vật tư, trang thiết bị y tế - Sổ lượng và danh mục vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện cần cho người cách ly căn cứ quy định tại Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. - Đối với khẩu trang, trang phục bảo hộ cá nhân cho người phục vụ cách ly: + Nhân viên y tế: 2 bộ trang phục bảo hộ cá nhân/người/ngày + Người phục vụ khác: 3 khẩu trang sử dụng 1 lần hoặc tương đương/người/ngày - Đối với khẩu trang cho người bị cách ly: 3 khẩu trang sử dụng 1 lần hoặc tương đương/người/ngày => Trên đây là những nhu phẩm thiết yếu và định mức cần thiết cho mỗi người trong khu cách ly tập trung, riêng chế độ ăn uống sẽ do mỗi địa phương xem xét hỗ trợ, tại Thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi người sẽ được 90.000 đồng/người/ngày. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Mai Huê
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Bùi Thị Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/