Câu hỏi : Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến luật giáo dục và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Giảng viên không được làm những hành vi nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!
Nội dung: Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến luật giáo dục và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Giảng viên không được làm những hành vi nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Nội dung này được tư vấn như sau: Tại Điều 58 Luật giáo dục đại học 2012 có quy định về những hành vi mà giảng viên không được làm bao gồm: - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học và người khác. - Gian lận trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. - Lợi dụng danh hiệu nhà giáo và hoạt động giáo dục để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trên đây là nội dung giải đáp về những hành vi mà giảng viên không được làm. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật giáo dục đại học 2012.
CÁC CÂU HỎI KHÁC