Người gửi : Lê Đình Hưng
Địa chỉ : Thôn Toàn Mỹ - Thị Trấn Vôi - Huyện Lạng Giang- Tỉnh Bắc Giang
Đơn vị trả lời :
Trả lời : ...