Người gửi : Nguyễn huy trọng
Địa chỉ : Thôn Dùm xã nghĩa phương huyện lục nam tỉnh bắc giang
Đơn vị trả lời :
Trả lời : ...
Người gửi : Lê Thị Hiền
Địa chỉ : Tỉnh Thái Nguyên
Đơn vị trả lời : Bộ Y tế