Người gửi : Hà Linh
Địa chỉ : Hà Linh - Ngõ 103, Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Đơn vị trả lời : Nguồn Bộ Thông tin và Truyền thông
Câu hỏi : Tỉnh Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu về công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin với giá trị sản xuất công nghiệp đứng top đầu của cả nước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vai trò quản lý nhà nước tại địa phương về phát triển công nghiệp ICT không rõ, chưa có chính sách định hướng rõ đối với các địa phương có điều kiện phát triển đặc thù. Các doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực ICT khi tiến hành đầu tư tại Bắc Ninh thường chỉ thực hiện các thủ tục về xin cấp phép đầu tư ban đầu, các cơ chế liên kết các doanh nghiệp FDI để quản lý sau khi cấp phép chưa rõ. Vì vậy, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ một số nội dung sau: 1. Chiến lược của Quốc gia về xây dựng và phát triển công nghiệp ICT, vai trò của các địa phương mà cụ thể là tỉnh Bắc Ninh trong chiến lược của quốc gia? 2. Các chính sách của quốc gia khi các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực ICT tiến hành đầu tư tại Việt Nam như chính sách về thuế, chính sách về chuyển giao công nghệ, chính sách về hợp tác đầu tư,... 3. Hướng dẫn các địa phương nội dung quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông đối với việc phát triển công nghiệp ICT tại địa phương; các quy định, ưu đãi khi doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực ICT tiến hành đầu tư tại địa phương.
Người gửi : Vũ Tuấn Linh
Địa chỉ : Quế Võ, Bắc Ninh
Đơn vị trả lời : Nguồn Bộ Thông tin và Truyền thông
Câu hỏi : Tôi xin hỏi một nội dung như sau: Cơ quan tôi có triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách địa phương và đã được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt quyết định đề cương dự toán chi tiết của dự án đó (theo Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT), dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, khi tổ chức đấu thấu và lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án, trong quá trình triển khai thực tế có phát sinh một số hạng mục thiết bị có thay đổi để đảm bảo hiệu quả dự án được triển khai (nhưng chỉ giảm kinh phí chứ không tăng kinh phí trên mức kinh phí đã được phê duyệt) so với quyết định phê duyệt đề cương dự toán chi tiết của Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan tôi đã tiến hành thanh toán tiền với số lượng thiết bị không bị thay đổi cho đơn vị trúng thầu, còn phần hạng mục, thiết bị thay đổi (chưa thanh toán cho đơn vị trúng thầu). Vậy với phần thiết bị thay đổi đó tôi có được phép xây dựng đề cương dự toán chi tiết điều chỉnh để trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định không? nếu không được thì cần áp dụng theo quy định nào để thực hiện thanh toán phần thiết bị điều chỉnh cho đơn vị trúng thầu, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để thực hiện cho đúng quy định. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, hướng dẫn.
Người gửi : Nguyễn Thanh Hưng
Địa chỉ : Nam Đàn, Nghệ An
Đơn vị trả lời : Nguồn Bộ Thông tin và Truyền thông
Người gửi : TRẦN THANH HOÀNG
Địa chỉ : - 260/16 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP.Hồ Chí Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn Bộ Thông tin và Truyền thông