Bộ Nội vụ đang soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20633)
  • Văn bản của tỉnh (850)
  • Văn bản của trung ương (19218)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (0)

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 323
Tổng số trong ngày: 4120
Tổng số trong tuần: 23283
Tổng số trong tháng: 113228
Tổng số truy cập: 8105901