Trích yếu:
Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý .
 

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để các cá nhân, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo dự thảo Nghị định nêu trên.
Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Trợ giúp pháp lý) 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời gửi văn bản điện tử theo địa chỉ: tranthiphuong@moj.gov.vn
Xin trân trọng cảm ơn!"

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20427)
  • Văn bản của tỉnh (835)
  • Văn bản của trung ương (19036)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (1)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (10)

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 185
Tổng số trong ngày: 493
Tổng số trong tuần: 64363
Tổng số trong tháng: 76252
Tổng số truy cập: 6742991