Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa và trình Bộ GTVT kèm theo Tờ trình số 1380/TTr-CĐTNĐ ngày 19/7/2017.

Để có cơ sở xem xét thống nhất các nội dung liên quan, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung của dự thảo Thông tư và có ý kiến tham gia góp ý.

Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, qua Vụ Khoa học Công nghệ, email:khangtn@mt.gov.vn, trước ngày 15/8/2017./.

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20427)
  • Văn bản của tỉnh (835)
  • Văn bản của trung ương (19036)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (1)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (10)

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 235
Tổng số trong ngày: 8134
Tổng số trong tuần: 62239
Tổng số trong tháng: 74128
Tổng số truy cập: 6740867