Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.
 
Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản về dự thảo Nghị định.
Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, địa chỉ 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email linhpt@moj.gov.vn. Trong trường hợp cần thông tin chi tiết đề nghị liên hệ theo số điện thoại 04.62739505.
Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị.
(Xin gửi kèm theo dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình)".

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20427)
  • Văn bản của tỉnh (835)
  • Văn bản của trung ương (19036)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (1)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (10)

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 178
Tổng số trong ngày: 7915
Tổng số trong tuần: 62020
Tổng số trong tháng: 73909
Tổng số truy cập: 6740648