DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG TẢI VỀ
Hỏi - đáp Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 Tải về
Hỏi – đáp Luật Quốc phòng năm 2018 Tải về
Hỏi - đáp về quan hệ giữa cha mẹ và con trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Tải về
Quy định quyền của trẻ em theo Luật Trẻ em năm 2016 Tải về
Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình Tải về
Một số quy định pháp luật về quyền tự do “ Tín ngưỡng, tôn giáo” theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 Tải về
Một số điểm mới về Tội ma túy trong Bộ Luật hình sự Tải về
Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019 Tải về
Tài liệu giới thiệu Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Tải về
Tài liệu giới thiệu Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg NGÀY 13/3/2019 Tải về
Tài liệu giới thiệu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Tải về
Tài liệu giới thiệu Luật Cảnh sát biển Việt Nam Tải về
Tài liệu giới thiệu Luật Công an nhân dân Tải về
Tài liệu giới thiệu Luật Trồng trọt Tải về
Tài liệu giới thiệu Luật Chăn nuôi Tải về