Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28  tháng 08  năm 2020

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;

FILE ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế
Số kí hiệu 100/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 28/08/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 05/10/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

05/10/2020

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 100/2020/NĐ-CP

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/08/2020 Văn bản được ban hành 100/2020/NĐ-CP
05/10/2020 Văn bản có hiệu lực 100/2020/NĐ-CP
Văn bản liên quan
VB bị thay thế

Về kinh doanh hàng miễn thuế

 • Ngày ban hành: 27/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Văn bản căn cứ

Luật Quản lý thuế 2019

 • Ngày ban hành: 13/06/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020

Quản lý ngoại thương

 • Ngày ban hành: 12/06/2017
 • Ngày có hiệu lực: 12/06/2017

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 • Ngày ban hành: 06/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí

 • Ngày ban hành: 06/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

tổ chức Chính phủ 2015

 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Đầu tư

 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

LUẬT HẢI QUAN

 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

 • Ngày ban hành: 19/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

 • Ngày ban hành: 21/11/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

thương mại

 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh