Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/07/2020

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 03/2014/TT-BCT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ SẢN XUẤT GANG, THÉP

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành sau đây:

Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/07/2020
bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Số kí hiệu 10/2020/TT-BCT Ngày ban hành 15/06/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 31/07/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Công thương Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Công Thương Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

31/07/2020

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 10/2020/TT-BCT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/06/2020 Văn bản được ban hành 10/2020/TT-BCT
31/07/2020 Văn bản có hiệu lực 10/2020/TT-BCT
Văn bản liên quan
VB bị thay thế

Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

 • Ngày ban hành: 25/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014
Văn bản bị hết hiệu lực

Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

 • Ngày ban hành: 25/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh