Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/07/2019
Cỡ chữ: A A

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/NQ-HĐTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 324 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI RỬA TIỀN

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Đ áp dụng đúng và thống nhất quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi, b sung một số điều theo Luật s 12/2017/QH14;

Sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kim sát nhân dân ti cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

Điều 2. Về một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn áp dụng Điều 324 của B luật Hình s

1. Tiền bao gồm Việt Nam đồng, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản.

2. Tài sản bao gồm vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.

…………………

Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/07/2019
Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành
Số kí hiệu 03/2019/NQ-HĐTP Ngày ban hành 24/05/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 07/07/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Lĩnh vực khác Lĩnh vực Toà án nhân dân tối cao
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Tòa án Nhân dân tối cao Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

07/07/2019

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/05/2019 Văn bản được ban hành 03/2019/NQ-HĐTP
07/07/2019 Văn bản có hiệu lực 03/2019/NQ-HĐTP
Văn bản liên quan
VB được QĐ chi tiết, HD thi hành

Hình sự

 • Ngày ban hành: 27/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản căn cứ

Tổ chức Tòa án nhân dân

 • Ngày ban hành: 24/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015
Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh