Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 06/08/1988
Cỡ chữ: A A

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/NQ/HĐNN8

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1988

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 91 NQ/HĐNN8 NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 1988

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước
,

QUYẾT ĐỊNH:

Nay ban hành Quy chế xây dựng luật và pháp lệnh.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

 

 

Võ Chí Công

(Đã ký)

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
91-nq-hdnn8-doc-7453547998503022.doc
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 06/08/1988
về việc phê chuẩn Quy chế xây dựng luật và pháp lệnh
Số kí hiệu 91/NQ/HĐNN8 Ngày ban hành 06/08/1988
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 06/08/1988
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tư pháp Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Các cơ quan TW khác Chủ tịch Võ Chí Công
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

06/08/1988

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 91/NQ/HĐNN8

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/08/1988 Văn bản được ban hành 91/NQ/HĐNN8
06/08/1988 Văn bản có hiệu lực 91/NQ/HĐNN8
01/01/1997 Văn bản hết hiệu lực 91/NQ/HĐNN8
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Hiến pháp năm 1980

 • Ngày ban hành: 18/12/1980
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/1980
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh