Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/08/2017
Cỡ chữ: A A

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

______________

Căn cứ Luật tố chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;                                        .

Cấn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuấn kỹ thuật ngày 29 thảng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật chất lượng sản phấm, hàng hoá ngày 21 tháng 11  năm 2007;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật thú y ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ han hành Nghị định sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định so 39/2017/NĐ-CP ngày 04 thảng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Bố sung khoản 5a sau khoản 5 Điều 29 như sau:

“Điều 29. Điều khoản chuyển tiếp

5a. Đồi với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản hết hiệu lực lưu hành trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 11 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2017 thì được tiếp tục lưu hành không quá 18 tháng”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/08/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Số kí hiệu 100/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 18/08/2017
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 18/08/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

18/08/2017

Lịch sử hiệu lực:

Nghị định 100/2017/NĐ-CP

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/08/2017 Văn bản được ban hành 100/2017/NĐ-CP
18/08/2017 Văn bản có hiệu lực 100/2017/NĐ-CP
Văn bản liên quan
Văn bản chỉ được bổ sung

VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN

 • Ngày ban hành: 04/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2017
Văn bản căn cứ

tổ chức Chính phủ 2015

 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Thủy sản

 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 • Ngày ban hành: 29/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

 • Ngày ban hành: 21/11/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

Đầu tư

 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Doanh nghiệp

 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

THÚ Y

 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản tiếng anh