Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/11/1987

 

 

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 22/BYT-TT NGÀY 20-10-1987

QUY ĐỊNH NÂNG MỨC TIỀN BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI HIẾN MÁU

Hiện nay, do giá cả đã tăng lên; để bồi dưỡng kịp thời cho người hiến máu; sau khi trao đổi và được sự đồng ý của Bộ Tài chính tại công văn số 214 ngày 12-10-1987, Bộ Y tế sửa đổi mức bồi dưỡng cho người hiến máu như sau:

1. Căn cứ nguyên tắc trả tiền bồi dưỡng cho người hiến máu quy định ở điểm 1 Thông tư số 6/TT-LB ngày 5-3-1987 nay nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu quy định ở điểm 2 thông tư trên là 1.500đ/100ml máu (15.000đ/lít).

2. Thông tư này sửa đổi điểm 2 Thông tư số 6-TT/LB ngày 5-3-1987 và thực hiện từ ngày 1-11-1987.

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
20-byt_tt_37607-doc-2273551385650124.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/11/1987
Quy định nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu
Số kí hiệu 20/BYT-TT Ngày ban hành 20/10/1987
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/11/1987
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Y tế Lĩnh vực Y tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Y tế Bộ Trưởng Phạm Song
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/11/1987

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 20/BYT-TT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/10/1987 Văn bản được ban hành 20/BYT-TT
01/11/1987 Văn bản có hiệu lực 20/BYT-TT
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh