Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 01/04/1988

 

 

 

THÔNG TƯ

SỐ 8/BYT-TT NGÀY 5-4-1988 QUY ĐỊNH NÂNG MỨC

TIỀN BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI HIẾN MÁU

Hiện nay do giá cả đã tăng lên, để bồi dưỡng kịp thời cho người hiến máu, sau khi trao đổi và được sự đồng ý của Bộ Tài chính. Căn cứ vào nguyên tắc trả tiền bồi dưỡng cho người hiến máu quy định ở điểm 1 Thông tư số 6-TT/LB ngày 5-3-1987, Bộ Y tế sửa đổi mức bồi dưỡng cho người hiếu máu như sau:

1. Nâng mức bồi dưỡng cho người hiến máu quy định tại Thông tư số 22-BYT/TT ngày 20-10-1987 là 3000 đ/100 ml máu (30.000 đ/lít).

2. Thông tư này thực hiện từ ngày 1-4-1988 và thay thế Thông tư số 22/BYT-TT ngày 20-10-1987 của Bộ Y tế.

 

 

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 01/04/1988
Quy định nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu
Số kí hiệu 8/BYT-TT Ngày ban hành 05/04/1988
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/04/1988
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Y tế Lĩnh vực Y tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Phạm Song
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

01/04/1988

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 8/BYT-TT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/04/1988 Văn bản được ban hành 8/BYT-TT
01/04/1988 Văn bản có hiệu lực 8/BYT-TT
15/08/1988 Văn bản hết hiệu lực 8/BYT-TT
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh