Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 01/08/1983

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện Trung ương

Để phù hợp với hệ thống giá và lương mới, liên Bộ Y tế - tài chính quy định lại mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng đối với các loại bệnh viện Trung ương (trước đây quy định tại Thông số 22-TT/LB ngày 22-7-1985 của Liên Bộ) như sau:

I. ĐỊNH MỨC CHI VỀ GIƯỜNG BỆNH CHO TỪNG LOẠI BỆNH VIỆN:

1. Định mức chi bình quân giường bệnh/năm bao gồm 3 nhóm: nhóm I chi về lương, phụ cấp lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương khác; nhóm II chi về hành chính quản lý và nhóm III chi về nghiệp vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho từng loại bệnh viện, nhà điều dưỡng quy định trong bản định mức đính kèm Thông tư này.

Tỷ lệ chi phí về nghiệp vụ khám chữa bệnh dành để phục vụ trực tiếp cho người bệnh (nhóm III) chiếm từ 40 đến 45% định mức chi giường bệnh/năm, trong đó thuốc và hoá chất chiếm tỷ lệ từ 18 đến 22% đối với các bệnh viện và 10% đối với các nhà điều dưỡng.

2. Định mức chi bình quân giường bệnh/ năm được cấp phát theo giường bệnh thực sự sử dụng (tổng số ngày điều trị/340 ngày/năm) . Nếu bệnh viện thực hiện vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh/năm được giao thì được cấp bổ sung từ 50 đến 60% định mức chi của nhóm II và III theo tỷ lệ tăng lên tương ứng, nhưng không vượt quá 10% số giường bệnh kế hoạch của bệnh viện.

3. Định mức chi bình quân giường bệnh/năm được áp dụng cho từng loại bệnh viện và từng thời kỳ sẽ được xem xét bổ sung nếu có sự thay đổi lớn về chính sách, chế độ, giá cả.

II. VỀ CÁC KHOẢN CHI KHÁC NGOÀI ĐỊNH MỨC CHI GIƯỜNG BỆNH:

1. Tiền thuốc cấp tại phòng khám bệnh cho các đối tượng chính sách được chi theo quy định tại các điểm b, d, e, h, mục 1, phần I Thông tư số 13-TT/LB ngày 15-7-1986 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 72-CT ngày 25-3-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Các bệnh viện, kể cả các bệnh viện có tổ chức phòng khám phục vụ công nhân viên chức Nhà nước đăng ký khám chữa bệnh phải thực hiện việc thu tiền thuốc thông thường của cơ quan, xí nghiệp nơi cán bộ, công nhân viên hưởng lương hoặc trợ cấp hưu trí, mất sức có đăng ký khám, chữa bệnh để chi theo đúng những quy định tại Thông tư số 13-TT/LB ngày 15-7-1986 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 72-CT ngày 25- 3- 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Riêng đối với bệnh viện Việt - Xô, Thống Nhất, C Đà Nẵng trong trường hợp đặc biệt cần thiết, ngân sách Nhà nước có thể xem xét cấp bù thêm nếu số tiền thuốc tự thu được không đủ để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh.

2. Chi về mua sắm trang thiết bị, dụng cụ đồ đạc có giá trị lớn, chi về sửa chữa lớn xây dựng nhỏ phải thực hiện theo đúng tinh thần triệt để tiết kiệm chi và phải theo dự toán được duyệt.

Các khoản viện trợ về thuốc men, trang thiết bị và vật tư thông dụng khác của các nước và các tổ chức quốc tế viện trợ cho các bệnh viện, nhà điều dưỡng phải được phản ánh trong dự toán thu, chi và phải tính toán huy động sử dụng hàng năm để giảm cấp phát của ngân sách Nhà nước.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-1986 và thay thế Thông tư số 22-TT/LB ngày 22-7-1985 của Liên Bộ Y tế - Tài chính.

Kt. Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thứ trưởng

Lý Tài Luận

(Đã ký)

Kt. Bộ trưởng Bộ Y tế

Thứ trưởng

Phạm Song

(Đã ký)

 

ĐỊNH MỨC

CỦA CHI GIƯỜNG BỆNH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Thông tư số 17-TT/LB ngày 5-9-1986 của Liên Bộ Y tế - Tài chính).

 

Định mức chi

Trong đó

Các loại bệnh viện

giường bệnh/ năm (đồng)

NhómI (đồng)

Nhóm II+III (đồng)

A. Bệnh viện đa khoa

1. Bệnh viện Việt Xô, Thống nhất,

C Đà Nồng

2. Bệnh viện E, G1

3. Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển

-Uông Bí, Việt Nam-Cu Ba, Đồng

Hới, Bạch Mai, Chợ Rẫy

4. Bệnh viện Huế, Thái Nguyên

B. Bệnh viện chuyên khoa

1. Bệnh viện Việt-Đức, Viện Nhi

2. Viện y học dân tộc

3. Bệnh viện tâm thần

4. Bệnh viện lao (71,74)

5. Bệnh viện chuyên khoa khác

6. Nhà điều dưỡng

7. Khu điều trị phong (Một trại viên)

34.000-40.000

25.000-31.000

32.000-38.000

23.000-28.000

32.000-38.000

23.000-26.000

15.000-18.000

11.000-14.000

24.000-28.000

15.000-18.000

4.000-5.000

6.000-8.000

6.000-7.500

6.000-7.500

6.000-7.000

6.000-7.500

6.000-7.000

5.000-6.000

6.000-7.000

6.000-7.000

3.000-4.000

2.000-

28.000-32.000

19.000-23.500

26.000-30.500

17.000-21.000

26.000-30.500

17.000-19.000

10.000-12.000

5.000- 7.000

18.000-21.000

12.000-14.000

2.000-3.000

 

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 01/08/1983
Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện Trung ương
Số kí hiệu 17/TT-LB Ngày ban hành 05/09/1986
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/08/1983
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Y tế Lĩnh vực Y tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Lý Tài Luận Bộ Y tế Thứ trưởng Phạm Song
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

01/08/1983

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư liên tịch 17/TT-LB

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/09/1986 Văn bản được ban hành 17/TT-LB
01/08/1983 Văn bản có hiệu lực 17/TT-LB
01/07/2000 Văn bản hết hiệu lực 17/TT-LB
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh