Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/12/2000
Cỡ chữ: A A

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiêncứu Kiến trúc - Bộ Xây dựng

 

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ vềnhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ,

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại công văn số 3079/BXD-TCLĐngày 24 tháng 11 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số9778/SĐH ngày 24 tháng 10 năm 2000, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngtại công văn số 3277/BKHCNMT-TCCBKH ngày 02 tháng 11 năm 200.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây dựng.

Điều 2.Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngvà Bộ Xây dựng quy định các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứuKiến trúc.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
8413_qd137ttg-rtf-1034800627309536.rtf
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/12/2000
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây dựng
Số kí hiệu 137/2000/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/11/2000
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/12/2000
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Thủ tướng Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

13/12/2000

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 137/2000/QĐ-TTg

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/11/2000 Văn bản được ban hành 137/2000/QĐ-TTg
13/12/2000 Văn bản có hiệu lực 137/2000/QĐ-TTg
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh