Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 28/11/2000
Cỡ chữ: A A

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘTRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ

Giáo dục và Đào tạo)

 Chương I

NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáo viên tiểu học là nhiệmvụ của các cấp quản lý giáo dục, nhằm quản lý và động viên, giúp đỡ giáo viêntiểu học phấn đấu thực hiện tất nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục, góp phần nângcao hiệu quả và chất lượng giáo dục tiểu học.

Điều 2. Tất cả giáo viên tiểu học đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn -nghiệp vụ định kỳ một lần trong năm học ởXẾPLOẠI CHUYÊN MÔN - NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊNTIỂU HỌC

Điều 8. Tổ chức đánh giá, xếp loại ở cấp trường.

1. Trường tiểu học tổ chức đánhgiá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáo viên tiểu học theo các loại và tiêuchuẩn xếp loại được quy định tại Điều 7 của Quy chế này. Hiệu trưởng trườngtiểu học có trách nhiệm tổ chức đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáoviên cấp trường.

2. Việc tổ chức đánh giá xếploại cấp trường được tiến hành như sau:

Việc đánh giá tiết dạy đượctiến hành thường xuyên trong năm học. Giáo viên có tiết dạy chưa đạt yêu cầu ở lần thứ nhất thì được đề nghị đánh giá xếp loại lầnthứ hai trong năm học đó.

Việc đánh giá kết quả thực hiệnnhiệm vụ giảng dạy và giáo dục được tiến hành một lần vào cuối học kỳ II.

Điều 9. Tổ chức đánh giá, công nhận giáoviên dạy giỏi các cấp.

1. Giáo viên đạt loại tốt vềchuyên môn - nghiệp vụ ở cấp trườngđược công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường.

2. Giáo viên dạy giỏi cấp trườngđược xét chọn dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện do Phòng Giáo dục và Đào tạotổ chức hai năm một lần để công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

3. Giáo viên dạy giỏi cấp huyệnđược xét chọn dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức banăm một lần để công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

4. Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnhđược Sở Giáo dục và Đào tạo xét chọn vàđề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định,xét duyệt năm năm một lần để công nhận giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc.

Điều 10. Tổ chức thanh tra, đánh giá, xếp loại.

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo cónhiệm vụ tổ chức thanh tra, đánh giá, xếp loại mọi giáo viên tiểu học (công lậpvà ngoài công lập) theo định ký từ 3 đến 5 năm một lần.

2. Việc tổ chức thanh tra, đánhgiá và xếp loại giáo viên dựa trên quy định của pháp luật về hoạt động thanhtra giáo dục và quy định của Quy chế này.

3. Nội dung thanh tra đánh giágồm: việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và kết quả đánh giá tiết dạytheo quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quy chế này.

4. Tiêu chuẩn đánh giá, xếploại giáo viên căn cứ theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

Điều 11. Tổ chức bình xét danh hiệu thi đua.

Kết quả đánh giá, xếp loại cấptrường là điều kiện để bình xét danh hiệu thi đua các cấp theo Quy định về tiêuchuẩndanh hiệu giáo viên tiểu học giỏi, trường tiểu lọc tiên tiến, trườngtiểu học tiên tiến xuất sắc ban hành kèm theo Quyết định số 33/2000/QĐ-BGDĐTngày 25/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 28/11/2000
Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáo viên tiểu học
Số kí hiệu 48/2000/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 13/11/2000
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/11/2000
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Lê Vũ Hùng
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

28/11/2000

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 48/2000/QĐ-BGDĐT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/11/2000 Văn bản được ban hành 48/2000/QĐ-BGDĐT
28/11/2000 Văn bản có hiệu lực 48/2000/QĐ-BGDĐT
08/06/2007 Văn bản hết hiệu lực 48/2000/QĐ-BGDĐT
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh