Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/10/1986

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển trường công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế trực thuộc tổng công ty trang thiết bị và công trình y tế quản lý

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 5-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 468-BYT/QĐ ngày 17-5-1976 của Bộ Y tế quy định trường Công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế là trường dạy nghề đặt cạnh xí nghiệp sửa chữa thiết bị y tế;
Căn cứ Thông tư số 28-BYT/TT ngày 11-9-1985 của Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty trang thiết bị và công trình y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Tổng giám đốc Tổng Công ty trang thiết bị và công trình y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay đặt trường Công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế trực thuộc Tổng Công ty trang thiết bị và công trình y tế quản lý trực tiếp về mọi mặt.

Trường có tư cách pháp nhân; được mở tài khoản tại Ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch.

Điều 2. - Trường công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế có nhiệm vụ:

a) Đào tạo, bổ túc nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân sửa chữa và bảo quan thiết bị y tế trong ngành theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

b) Tổ chức kiểm tra tay nghề, thi nâng bậc hàng năm và cấp giấy chứng nhận trình độ kỹ thuật cho công nhân sửa chữa và bảo quản thiết bị y tế của các cơ sở.

c) Kết hợp giữa học tập và lao động sản xuất tạo thêm của cải vật chất cho ngành và xã hội.

d) Đề xuất với trên trong việc xây dựng quy hoạch đào tạo, bổ túc, bố trí, sử dụng có hiệu quả đội ngũ công nhân sửa chữa và bảo quản thiết bị y tế.

đ) Quản lý chặt chẽ học sinh, cán bộ, công nhân viên, vật tư, tài sản, kinh phí... của trường đúng với quy chế trường dạy nghề và chính sách, chế độ của Nhà nước ban hành theo quyền hạn được phân cấp.

Điều 3. - Lãnh đạo nhà trường do một Hiệu trưởng và có từ 1 đến 2 Phó hiệu trưởng giúp việc.

- Để bảo đảm chất lượng đào tạo, bổ túc, trường được dựa vào xí nghiệp sửa chữa thiết bị y tế và một số xí nghiệp, công ty, bệnh viện có đủ điều kiện để làm cơ sở thực tập cho học sinh.

- Về tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động, cơ chế quản lý của trường do Tổng Giám đốc Tổng Công ty trang thiết bị và công trình y tế căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước để quy định và hướng dẫn, kiểm tra trường thực hiện.

Điều 4. - Các quy định trước đây về nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của trường Công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế tại Quyết định số 468- BYT/QĐ ngày 17-5-1976 của Bộ Y tế, nếu có điều khoản nào trái với Quyết định này thì không còn giá trị.

Điều 5. - Các Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty trang thiết bị và công trình y tế, Thủ trưởng các Vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Bộ trưởng Bộ Y tế

 

(Đã ký)

Đặng Hồi Xuân

 

 

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/10/1986
Về việc chuyển trường Công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế trực thuộc Tổng công ty trang thiết bị và công trình y tế quản lý
Số kí hiệu 933/BYT-QĐ Ngày ban hành 16/10/1986
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/10/1986
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Y tế Lĩnh vực Y tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Y tế Bộ Trưởng Đặng Hồi Xuân
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

31/10/1986

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 933/BYT-QĐ

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/10/1986 Văn bản được ban hành 933/BYT-QĐ
31/10/1986 Văn bản có hiệu lực 933/BYT-QĐ
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh