Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 09/04/1990
Cỡ chữ: A A

 

 

 

PHÁP LỆNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC TOÀ ÁN QUÂN SỰ

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam;

Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1985.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều như sau:

1- Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 6

Trước Toà án quân sự, quyền bào chữa của bị cáo được bảo đảm. Bị cáo có thể tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình. Trong những trường hợp do pháp luật quy định, Toà án quân sự phải yêu cầu Đoàn luật sự cử người bào chữa cho bị cáo.

Các đương sự khác có quyền tự mình hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền lợi cho mình.

2- Điểm a, khoản 1, Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Sơ thẩm đồng thời chung thẩm những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; những vụ án mà bị cáo khi phạm tội hoặc khi bị khởi tố có quân hàm cấp tướng hoặc là người có chức vụ từ chỉ huy trưởng sư đoàn, cục trưởng và cấp tương đương trở lên; những vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án quân sự quân khu và cấp tương đương, nhưng toà án quân sự cấp cao lấy lên để xét xử.

3- Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 25

Các Toà án quân sự khu vực có thẩm quyền sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật tố tụng hình sự mà bị cáo khi phạm tội hoặc khi bị khởi tố có quân hàm từ thiếu tá trở xuống hoặc là người có chức vụ từ phó chỉ huy trưởng trung đoàn hoặc cấp tương đương trở xuống.

Toà án quân sự khu vực có Chánh án, các Phó chánh án, các Thẩm phán và Hội thẩm quân nhân.

4- Đoạn 1, Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thẩm phán Toà án quân sự cấp cao là thẩm phán Toà án nhân dân tối cao do Hội đồng Nhà nước cử theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

5- Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 34

Các Hội thẩm quân nhân có nhiệm vụ tham gia công tác xét xử của Toà án quân sự.

Các đơn vị có người được bầu, hoặc cử làm Hội thẩm quân nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thẩm quân nhân làm tròn nhiệm vụ.

Hội thẩm quân nhân được bồi dưỡng về công tác xét xử.

6- Đoạn 3, Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Kinh phí, phương tiện hoạt động và trụ sở của các Toà án quân sự do Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội bảo đảm.

Điều 2

Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 1990

 

 

Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 09/04/1990
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự
Số kí hiệu 35-LCT/HĐNN8 Ngày ban hành 29/03/1990
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 09/04/1990
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành An ninh - Quốc phòng Lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Các cơ quan TW khác Chủ tịch Võ Chí Công
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

09/04/1990

Lịch sử hiệu lực:

Pháp lệnh 35-LCT/HĐNN8

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/03/1990 Văn bản được ban hành 35-LCT/HĐNN8
09/04/1990 Văn bản có hiệu lực 35-LCT/HĐNN8
26/04/1993 Văn bản hết hiệu lực 35-LCT/HĐNN8
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh