Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/12/1990
Cỡ chữ: A A

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Về việc thi hành các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật
về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng;

 

QUYẾT NGHỊ:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990, có hiệu lực từ ngày công bố.

2. Hội đồng Bộ trưởng định kế hoạch cho những hạ sĩ quan và binh sĩ nhập ngũ từ tháng 12 năm 1990 trở về trước lần lượt xuất ngũ từ nay đến hết năm 1993, theo thứ tự thời gian nhập ngũ.

3. Hội đồng Bộ trưởng sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật này, trước hết là các quy định về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990./.

 

 

 

 

 

 

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/12/1990
Về việc thi hành các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990
Số kí hiệu Không số Ngày ban hành 21/12/1990
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 21/12/1990
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành An ninh - Quốc phòng Công thương Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Quốc hội Phó Chủ tịch Lê Quang Đạo Quốc hội Chủ tịch Lê Quang Đạo
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

21/12/1990

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/12/1990 Văn bản được ban hành Không số
21/12/1990 Văn bản có hiệu lực Không số
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh