Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/08/2000
Cỡ chữ: A A

 

 

 

THÔNG TƯ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số05/1999/TT-BKH

ngày 11/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫnquản lý các dự án qui hoạch

 

Căn cứ Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghịđịnh số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;

Căn cứ điểm 3, khoản 2, điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chếquản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm sau:

 

1.Bổ sung mục 2.2, điểm 2 (vốn lập các dự án qui hoạch) tại Thông tư số05/1999/TT-BKH ngày 11 tháng 11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫnquản lý các dự án quy hoạch như sau:

"2.2.Các dự án qui hoạch sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được cân đối vốn trong kếhoạch đầu tư hàng năm gồm:

Dựán qui hoạch phát triển ngành, bao gồm cả quy hoạch hệ thống các khu côngnghiệp; Quy hoạch sử dụng đất đai cả nước, các vùng kinh tế và các vùng kinhtế trọng điểm".

Dựán quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị, nông thôn, quyhoạch chi tiết các trung tâm đô thị".

2.Bổ sung điểm 3 về thẩm quyền thẩm định các dự án quy hoạch như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định các dựán qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cả nước; qui hoạch tổng thểphát triển kinh tế xã hội của các vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm; quihoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương có vị trí quan trọng, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực quantrọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong mỗi thời kỳ kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét về phêduyệt danh mục những ngành, lĩnh vực, những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcó vị trí quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân.

Riêng các dự án quy hoạch có liên quan đến nhiều ngành, nhiều vùngthì tuỳ từng trường hợp cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủgiao cho Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư để thẩm định, trìnhThủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơquan chủ trì tổ chức thẩm định các dự án quy hoạch theo phân cấp quản lý vốncác dự án quy hoạch nêu tại điểm 3 của Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11 tháng11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3.Sửa đổi, bổ sung điểm 3, mục 3-1, Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11 tháng 11năm 1999 hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch như sau:

"CácBộ quản lý ngành tổ chức thực hiện các dự án quy hoạch phát triển ngành; Tổngcục Địa chính quản lý Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai, trực tiếp thựchiện các dự án quy hoạch sử dụng đất đai cả nước, các vùng kinh tế và các vùngkinh tế trọng điểm".

4.Chuyển điểm 3 của Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11 tháng 11 năm 1999 thànhđiểm 4; tương tự các điểm 4,5,6,7 thành các điểm 5,6,7,8.

Thôngtư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/08/2000
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý các dự án qui hoạch
Số kí hiệu 09/2000/TT-BKHĐT Ngày ban hành 02/08/2000
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/08/2000
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

02/08/2000

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 09/2000/TT-BKHĐT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/08/2000 Văn bản được ban hành 09/2000/TT-BKHĐT
02/08/2000 Văn bản có hiệu lực 09/2000/TT-BKHĐT
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh