Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/08/2018
Cỡ chữ: A A

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CẢNH VỆ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Cảnh vệ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về phụ cấp đặc thù, trợ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh vệ và kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng và bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ

1. Chế độ phụ cấp đặc thù, trợ cấp, hỗ trợ quy định tại Nghị định này được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

2. Việc áp dụng chế độ, chính sách phải bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng được hưởng.

3. Các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ không được quy định tại Nghị định này được thực hiện theo Luật Công an nhân dân, Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

…………………

Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/08/2018
Hướng dẫn Luật Cảnh vệ
Số kí hiệu 90/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 25/06/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/08/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành An ninh - Quốc phòng Lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

10/08/2018

Lịch sử hiệu lực:

Nghị định 90/2018/NĐ-CP

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/06/2018 Văn bản được ban hành 90/2018/NĐ-CP
10/08/2018 Văn bản có hiệu lực 90/2018/NĐ-CP
Văn bản liên quan
VB được QĐ chi tiết, HD thi hành

Hướng dẫn Luật Cảnh vệ

 • Ngày ban hành: 25/06/2018
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2018
Văn bản căn cứ

Hướng dẫn Luật Cảnh vệ

 • Ngày ban hành: 25/06/2018
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2018

Hướng dẫn Luật Cảnh vệ

 • Ngày ban hành: 25/06/2018
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2018
Văn bản dẫn chiếu

Hướng dẫn Luật Cảnh vệ

 • Ngày ban hành: 25/06/2018
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2018

Hướng dẫn Luật Cảnh vệ

 • Ngày ban hành: 25/06/2018
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2018
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh