Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/09/1985
Cỡ chữ: A A

 

 

 

PHÁP LỆNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TIỀN NGÂN HÀNG MỚI,

THU ĐỔI TIỀN NGÂN HÀNG CŨ.

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng,

Pháp lệnh này quy định việc phát hành tiền Ngân hàng mới, thu đổi tiền Ngân hàng cũ.

Điều 1

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được phép phát hành các loại tiền Ngân hàng mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thu đổi các loại tiền Ngân hàng cũ.

Điều 2

Một đồng tiền Ngân hàng mới bằng mười đồng tiền cũ.

Điều 3

Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi đối với tiền gửi quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa.

Điều 4

Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh này.

Điều 5

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 1985.

 

 

 

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/09/1985
Về việc Phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ
Số kí hiệu 18-LCT/HĐNN7 Ngày ban hành 13/09/1985
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 14/09/1985
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Các cơ quan TW khác Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

14/09/1985

Lịch sử hiệu lực:

Pháp lệnh 18-LCT/HĐNN7

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/09/1985 Văn bản được ban hành 18-LCT/HĐNN7
14/09/1985 Văn bản có hiệu lực 18-LCT/HĐNN7
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh