Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/1982
Cỡ chữ: A A

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA LIÊN BỘ LÂM NGHIỆP - TÀI CHÍNH SỐ 13-QĐ/LB
NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1982 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC
THU TIỀN NUÔI RỪNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ vào Quyết định số 55-HĐBT ngày 20 tháng 3 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giảm mức thu tiền nuôi rừng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức thu tiền nuôi rừng (không phân biệt sản phẩm lấy ở rừng tự nhiên hay rừng trồng) quy định như sau:

Tên sản phẩm

Đơn vị tính

Mức thu tiền nuôi rừng

Ghi chú

   

Từ Thuận Hải, Lâm Đồng trở ra phía Bắc

Từ Đồng Nai, Sông Bé, Vũng Tài - Côn Đảo trở vào phía Nam

 

1. Gỗ tròn:

m3

Bình quân 180đ

- Nhóm 1

-

1190

1210

 

- Nhóm 2

-

870

890

 

- Nhóm 3

-

570

590

 

- Nhóm 4

-

320

340

 

- Nhóm 5

-

160

180

 

- Nhóm 6

-

80

100

 

- Nhóm 7

-

40

60

 

- Nhóm 8

-

20

30

 

2. Gỗ cột buồm:

Cây

     

a. Từ nhóm 3 trở lên

       

- Dài từ 10m trở lên

Cây

200

200

 

- Dài dưới 10 m

Cây

100

100

 

b. Từ nhóm 4 trở xuống

       

- Dài từ 10 m trở lên

Cây

60

60

 

- Dài dưới 10 m

Cây

20

20

 

3. Gỗ trụ mỏ:

m3

100

   

4. Gỗ tràm, đước:

m3

 

100

 

5. Gỗ cành ngọn (không phân biệt chủng loại)

m3

15

15

Có đường kính đo đầu to từ 25 cm trở xuống và dài từ 1m trở lên.

6. Củi:

       

- Củi thước (củi khúc)

Ste

5

5

Có đường kính đo đầu nhỏ từ 10 cm trở xuống, đường kính trên 10 cm tính là gỗ tròn.

- Củi chèn (gỗ loại ra)

m3

7

7

 

7. Than:

tạ

     

- Than hầm

100 kg

30

30

 

- Than hoa

100 kg

15

15

 

8. Tre, nứa, lồ ô:

cây

10%

15%

Giá bán buôn công nghiệp.

9. Chim, thú rừng:

       

- Loại chỉ lấy thịt

con

15%

15%

Giá thị trường

- Loại lấy thịt, xương, da và các vị làm thuốc

con

40%

40%

Giá thị trường

10. Các loại lâm sản, đặc sản khác được phép lấy ở rừng

       

- Bán cho Nhà nước

 

15%

15%

Giá chỉ đạo thu mua (do cơ quan được phép thu mua nộp)

- Bán tại thị trường

 

30%

30%

Giá thị trường (do người bán nộp)

Điều 2. Mức thu tiền muôi rừng trên đây thay cho Điều 1 Quyết định số 1 1101-QĐLB ngày 23 tháng 10 năm 1981 của liên Bộ Lâm nghiệp - Tài chính.

Điều 3. Quyết định này được thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1982.

 

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/1982
Của liên bộ lâm nghiệp - tài chính số 13-qđ/lb ngày 26 tháng 3 năm 1982 về việc điều chỉnh mứcthu tiền nuôi rừng
Số kí hiệu 13-QĐ/LB Ngày ban hành 26/03/1982
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/1982
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Các Bộ, cơ quan ngang bộ Thứ trưởng Trần Sơn Thủy Bộ Tài chính Thứ trưởng Chu Tam Thức
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/01/1982

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 13-QĐ/LB

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/03/1982 Văn bản được ban hành 13-QĐ/LB
01/01/1982 Văn bản có hiệu lực 13-QĐ/LB
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh