Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/11/2007
Cỡ chữ: A A

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

––––––––––––

 

 

Số:  14 /CT-UBND

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                             

               Bắc Giang, ngày 26  tháng 11 năm 2007

 

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc sản xuất, vận chuyển,

 buôn bán và đốt pháo nổ

–––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện và thu hồi số lượng lớn pháo các loại nhập lậu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; nhiều địa phương để tái diễn việc đốt pháo do buông lỏng chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 406/TTg ngày 8/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, gây lo ngại cho nhân dân.

Ðể thực hiện nghiêm Công điện số 1721/CĐ-TTG ngày 13/11/2007, Chỉ thị số 406/TTg ngày 8/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ, Nghị quyết số 05/CP ngày 11-1-1997 của Chính phủ và Quyết định số 74/2007/QÐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

 

1. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thương mại và Du lịch và UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các lực lượng quản lý, kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Ðịa phương, cơ quan, đơn vị nào để xảy ra việc sử dụng trái phép các loại pháo hoặc không xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo sẽ bị xử lý trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. UBND các huyện, thành phố, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể quần chúng và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhất là thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo và Quyết định số 74/2007/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Sở: Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo Báo Bắc Giang, Ðài phát thanh - Truyền hình tỉnh và các đài truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Công điện số 1721/CĐ-TTG ngày 13/11/2007, Chỉ thị số 406/TTg ngày 8/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ; Nghị quyết số 05/CP ngày 11-1-1997 của Chính phủ và Quyết định số 74/2007/QÐ-TTg ngày 25/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước...

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan dự trù, cấp kinh phí cho việc kiểm tra, thu giữ, tiêu hủy các loại pháo; kinh phí chi thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích.

5. Giao cho Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; đặc biệt là tình hình thực hiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008./.

 

Nơi nhận:     

- Thủ tướng Chính phủ (B/c);

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (B/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các Ban của Đảng, Trường chính trị tỉnh;

- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- VP UBND tỉnh;

     + LĐVP, Trưởng các phòng, bộ phận;

     + Lưu: VT, NC.                                                                             

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Thân Văn Mưu

 

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
50735_ct14ub-doc-188745802380638.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/11/2007
về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ
Số kí hiệu 14/CT-UBND Ngày ban hành 26/11/2007
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 26/11/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch UBND Tỉnh Thân Văn Mưu
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

26/11/2007

Lịch sử hiệu lực:

Chỉ thị 14/CT-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/11/2007 Văn bản được ban hành 14/CT-UBND
26/11/2007 Văn bản có hiệu lực 14/CT-UBND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh