Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 12/09/1981
Cỡ chữ: A A

 

 

 

 

 

QUYẾT NGHỊ

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

SỐ 14/NQ-HĐNN7 NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 1981

 

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước ;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1

Đối với những vụ án tử hình mà tội trạng và chứng cứ đã rõ ràng,

xét không thể ân giảm được thì áp dụng thủ tục lấy ý kiến tại nhà của các thành viên Hội đồng Nhà nước.

Điều 2

Thủ tục lấy ý kiến tại nhà như sau :

1- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước gửi đến các thành viên Hội đồng Nhà nước tờ trình về vụ án ;

2- Các thành viên Hội đồng Nhà nước ghi ý kiến của mình vào tờ trình, ký tên và gửi lại Chủ nhiệm Văn phòng ;

3- Chủ nhiệm Văn phòng tập hợp các ý kiến. Nếu toàn thể thành viên Hội đồng Nhà nước nhất trí tán thành bác đơn xin ân giảm thì trình Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký nghị quyết.

Điều 3

Đối với những vụ án tử hình thấy có thể ân giảm, hoặc chưa rõ nên bác đơn hay ân giảm, hoặc ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khác với ý kiến của Chánh án Toà án nhân dân tối cao thì sau khi xin ý kiến Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng trình ra phiên họp để Hội đồng Nhà nước xét và quyết định.

 

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 12/09/1981
Về việc đối với những vụ án tử hình
Số kí hiệu 14-NQ/HĐNN7 Ngày ban hành 28/08/1981
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 12/09/1981
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành An ninh - Quốc phòng Lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chính phủ Chủ tịch nước Trường Chinh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

12/09/1981

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 14-NQ/HĐNN7

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/08/1981 Văn bản được ban hành 14-NQ/HĐNN7
12/09/1981 Văn bản có hiệu lực 14-NQ/HĐNN7
18/04/1992 Văn bản hết hiệu lực 14-NQ/HĐNN7
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh