Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/07/2015
Cỡ chữ: A A

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 08/2015/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 26/6/2015 về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C với nội dung như sau:

1. Dự án đầu tư cấp tỉnh quyết định đầu tư, HĐND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư từ 90 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 1, Điều 10, Luật Đầu tư công, gồm: Dự án xây dựng cầu, cảng sông; công nghiệp điện; xây dựng khu nhà ở;

b) Tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2, Điều 10, Luật Đầu tư công, gồm: Dự án giao thông (trừ dự án cầu, cảng sông); thủy lợi; cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật; kỹ thuật điện; công trình cơ khí (trừ dự án chế tạo máy; luyện kim);

c) Tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 3, Điều 10, Luật Đầu tư công, gồm: Dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị mới;

d) Tổng mức đầu tư từ 35 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 4, Điều 10, Luật Đầu tư công, gồm: Dự án y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở).

2. Dự án đầu tư cấp huyện quyết định đầu tư, HĐND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư đối với các lĩnh vực dự án đầu tư tương tự như Khoản 1 Điều này và có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên.

3. Dự án đầu tư cấp xã quyết định đầu tư, HĐND cấp xã quyết định chủ trương đầu tư đối với các lĩnh vực dự án đầu tư tương tự như Khoản 1 Điều này và có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên.

4. Nghị Quyết này không điều chỉnh đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đư­ợc HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
08_2015_nq-hdnd_284472-doc-16514925385632399.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/07/2015
QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
Số kí hiệu 08/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành 10/07/2015
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 20/07/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ tịch HĐND Tỉnh Thân Văn Khoa
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

20/07/2015

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/07/2015 Văn bản được ban hành 08/2015/NQ-HĐND
20/07/2015 Văn bản có hiệu lực 08/2015/NQ-HĐND
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2003

Đầu tư công

 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh