Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Cỡ chữ: A A

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2018/NĐ-CP

Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Qun lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Theo đ nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 9, 10, 11, 27, 31, khoản 3 Điều 32, Điều 35, 36, 40, 42, 43, khoản 3 Điều 48 của Luật Chuyển giao công nghệ liên quan đến Danh mục công nghệ, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ; tổ chức đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ; hỗ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Hình thức, phương thức đặc thù chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp quy định tại khoản 2, 3 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy định khác của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

…………………

Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
Số kí hiệu 76/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 15/05/2018
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 01/07/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực Thông tin, Truyền thông
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/07/2018

Lịch sử hiệu lực:

76/2018/NĐ-CP

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/05/2018 Văn bản được ban hành 76/2018/NĐ-CP
01/07/2018 Văn bản có hiệu lực 76/2018/NĐ-CP
Văn bản liên quan
VB bị thay thế
Văn bản căn cứ

Quản lý, sử dụng tài sản công

 • Ngày ban hành: 21/06/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

tổ chức Chính phủ 2015

 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Khoa học và Công nghệ

 • Ngày ban hành: 18/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

 • Ngày ban hành: 19/06/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

Sở hữu trí tuệ

 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006
Văn bản dẫn chiếu

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 • Ngày ban hành: 12/06/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Doanh nghiệp

 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Đầu tư

 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh