Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/01/2016
Cỡ chữ: A A

THÔNG TƯ

Ban hành danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính

___________________

 

Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng s15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Điều 1. Ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính, bao gồm giống của 40 loài cây tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính; Quyết định số 24/2007/QĐ-BNN ngày 09/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính.

3. Bãi bỏ Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)

Hà Công Tuấn

DANH MỤC

Giống cây trồng lâm nghiệp chính

(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Bạch đàn camal (Eucalyptus camaldulensis)

2. Bạch đàn lai (Eucalyptus hybrid)

3. Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla S.T.Blake)

4. Bạch đàn pellita (Eucalyptus pellita)

5. Bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) Engler)

6. Bồ đề (Styrax tonkinensis Piere)

7. Bời lời đỏ (Litsea glutinosa (Lowr) C.B.Rob)

8. Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb)

9. Đước (Rhizopphora apiculata Blume)

10. Giổi xanh (Michelia mediocris Dandy)

11. Hồi (Illicium verum Hook.f)

12. Huỷnh (Terretia javanica Blume)

13. Keo tai tượng (Acacia mangium Willd)

14. Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth)

15. Keo lai (Acacia hybrid)

16. Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn. ex Benth)

17. Keo chịu hạn (Acacia difficilis)

18. Lát hoa (Chukrasia tabularis A.Juss)

19. Lim xanh (Erythrophloeum fordii Oliv)

20. Mắc ca (Macadamia integrifolia Maid. Et Betche)

21. Mỡ (Mangletia conifera Dandy)

22. Phi lao (Casuarina equisetifolia Forst. et Forst.f)

23. Quế (Cinamomum cassia Presl)

24. Sa mộc (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook)

25. Sao đen (Hopea odorata Roxb)

26. Sơn tra (Docynia indica (Wall) Dec)

27. Sồi phảng (Pasania cerebrina Champ. Ex Benth)

28. Thông nhựa (Pinus merkusii Junght. et de Vries)

29. Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb)

30. Thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex Gordon)

31. Thông caribê (Pinus caribaea Morelet)

32. Tràm lá dài (Melaleuca leucadendra L)

33. Tràm cừ (Melaleuca cajuputi Powell)

34. Trám trắng (Canarium album (Lour) Raeusch)

35. Trám đen (Canarium tramdenum Dai &Ykovl)

36. Tếch (Tectona grandis L)

37. Trôm (Sterculia foetida L)

38. Vẹt (Bruguiera sp)

39. Vối thuốc (Schima Wallichii Choisy)

40. Xoan chịu hạn (Azadirachta indica A. Juss)

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/01/2016
Ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính
Số kí hiệu 44/2015/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 23/11/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/01/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Hà Công Tuấn
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

10/01/2016

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/11/2015 Văn bản được ban hành 44/2015/TT-BNNPTNT
10/01/2016 Văn bản có hiệu lực 44/2015/TT-BNNPTNT
Văn bản liên quan
VB bị thay thế

Về việc ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính.

 • Ngày ban hành: 15/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 07/04/2005
Văn bản bị bãi bỏ
Văn bản bị hết hiệu lực

Về việc ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính.

 • Ngày ban hành: 15/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 07/04/2005
Văn bản căn cứ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh