Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 16/05/2006

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

Về việc ban hành Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ,

công chức, đảng viên ở khu dân cư”

____________

 

 CHÍNH PHỦ - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN

TỔ QUỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;

Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này bản Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở khu dân cư”.

Điều 2. Quy chế này áp dụng ở một số xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); thôn, làng, ấp, bản, khu phố, tổ dân phố, cụm dân cư (gọi chung là khu dân cư) tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Ninh Bình, Quảng Bình, Tiền Giang.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 16/05/2006
Về việc ban hành Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư"
Số kí hiệu 05/2006/NQLT/CP-UBTWMTTQVN Ngày ban hành 21/04/2006
Loại văn bản Nghị quyết liên tịch Ngày có hiệu lực 16/05/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Nội vụ Lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Phạm Thế Duyệt
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

16/05/2006

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết liên tịch 05/2006/NQLT/CP-UBTWMTTQVN

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/04/2006 Văn bản được ban hành 05/2006/NQLT/CP-UBTWMTTQVN
16/05/2006 Văn bản có hiệu lực 05/2006/NQLT/CP-UBTWMTTQVN
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh