Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

________________
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triền rng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Hi quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đi, b sung một sđiều ca Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đnghị ca B trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cthụ.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế qun lý cây cnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Bộ trưng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
39_2012_qd-ttg_149101-doc-526502812708024.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/12/2012
Ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
Số kí hiệu 39/2012/QĐ-TTg Ngày ban hành 05/10/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/12/2012
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/12/2012

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 39/2012/QĐ-TTg

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/10/2012 Văn bản được ban hành 39/2012/QĐ-TTg
01/12/2012 Văn bản có hiệu lực 39/2012/QĐ-TTg
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh