Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 10/11/2005
Cỡ chữ: A A

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Về việc Ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm

của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các bệnh phải công bố dịch, các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1242/NN-TY-QĐ ngày 24 tháng 7 năm 1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành danh mục các bệnh của động vật phải tiêm phòng bắt buộc, phải công bố dịch, phải kiểm tra định kỳ, cấm mổ xác chết, bắt buộc giết huỷ, bắt buộc giết mổ.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

DANH MỤC CÁC BỆNH PHẢI CÔNG BỐ DỊCH; CÁC BỆNH NGUY HIỂM

 

CỦA ĐỘNG VẬT; CÁC BỆNH PHẢI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP

PHÒNG BỆNH BẮT BUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. Danh mục các bệnh phải công bố dịch

1. Bệnh thuộc danh mục bảng A của Luật Thú y thế giới

1.1. Bệnh Lở mồm long móng;

1.2. Bệnh Cúm gia cầm chủng độc lực cao (HPAI);

1.3. Bệnh Dịch tả lợn;

1.4. Bệnh Dịch tả trâu bò;

1.5. Bệnh Lưỡi xanh;

1.6. Bệnh Niu cát xơn;

1.7. Bệnh Đậu cừu, Đậu dê;

Và những bệnh khác thuộc bảng A của Luật Thú y thế giới khi xuất hiện ở Việt Nam.

2. Bệnh thuộc danh mục bảng B của Luật Thú y thế giới

2.1. Bệnh Nhiệt thán;

2.2. Bệnh Dại;

2.3. Bệnh Tụ huyết trùng trâu bò;

2.4. Bệnh Bò điên.

II. Danh mục các bệnh nguy hiểm của động vật

1. Bệnh Lở mồm long móng;

2. Bệnh Cúm gia cầm chủng độc lực cao (HPAI);

3. Bệnh Dịch tả lợn;

4. Bệnh Dịch tả trâu bò;

5. Bệnh Lưỡi xanh;

6. Bệnh Niu cát xơn;

7. Bệnh Gum bô rô

8. Bệnh Đậu cừu, Đậu dê;

9. Bệnh Nhiệt Thán;

10. Bệnh Dại;

11. Bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn;

12. Bệnh Lép tô (Xoắn khuẩn);

13. Bệnh Tiên mao trùng;

14. Bệnh Biên trùng;

15. Bệnh Lê dạng trùng;

16. Bệnh giả dại;

17. Bệnh Ung khí thán;

18. Bệnh Giun bao;

29. Bệnh Suyễn lợn;

20. Bệnh Rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn;

21. Bệnh Bò điên;

22. Bệnh Dịch tả vịt;

23. Bệnh Viêm gan vịt;

24. Bệnh Xuất huyết ở thỏ;

Và các bệnh nguy hiểm khác mới xuất hiện.

III. Danh mục các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc

1. Bệnh Cúm gia cầm;

2. Bệnh Lở mồm long móng;

3. Bệnh Dịch tả lợn;

4. Bệnh Nhiệt thán;

5. Bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn;

6. Bệnh Dại;

7. Bệnh Niu cát xơn;

8. Bệnh Dịch tả vịt.

Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 10/11/2005
Về việc Ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc
Số kí hiệu 64/2005/QĐ-BNN Ngày ban hành 13/10/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/11/2005
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

10/11/2005

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 64/2005/QĐ-BNN

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/10/2005 Văn bản được ban hành 64/2005/QĐ-BNN
10/11/2005 Văn bản có hiệu lực 64/2005/QĐ-BNN
15/07/2016 Văn bản hết hiệu lực 64/2005/QĐ-BNN
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh